ESPORT / UNGE / REKRUTTERING / SALG / PR

Konsulent arbejde med IT og Esport siden 1999

Esporten skaber nem kontakt til den målgruppe som normalt er den sværeste at føre dialog med, nemlig de unge. Dialogen er effektiv, fordi esporten er noget de unge selv gerne vil.

Lad os hjælpe med en strategi for hvordan esporten kan bruges, og efterfølgende realiser den.